Které z následujících tvrzení není o bitcoinu pravdivé

5752

3 Které z následujících tvrzení o výchozím textu je pravdivé? (Posuzované tvary slov jsou ve výchozím textu vyznačeny tučně.) A) Slovo oběd je v textu jednou užito v prvním pádě a zároveň je slovo práce v textu jednou užito ve třetím pádě.

(E) Žádné z tvrzení (A) až (D ) není pravdivé. 6 řešte nezávisle na ostatních. 3.1 Napište jednoslovné pojmenování žánru, které patří na první vynechané místo (*****) ve výchozím textu: 3.2 Napište jméno autora, které patří na druhé vynechané místo ( ) ve výchozím textu: max. 2 body 4 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je pravdivé (A), či nikoli (N): A N jde o oznámení. Úloha 6; 1 bod Které z následujících tvrzení o spisovateli Oscaru Wildovi NENÍ pravdivé? A) Je mimo jiné autorem pohádek, v nichž některé z postav zemřou. B) Ve stejné době jako on tvořil ruský spisovatel Anton Pavlovič Čechov.

  1. Co je úroková sazba spořicího účtu v usa
  2. Kolik stojí kevin oleary
  3. Ibm indická cena akcií dnes
  4. Překročili jste maximální počet pokusů pro dnešek. počkejte prosím 24 hodin a zkuste to znovu.
  5. Převést 7,98 $

Které z následujících tvrzení o elektrickém napětí je správné? a) elektrické napětí je určeno svojí velikostí b) jednotka elektrického napětí je rovna poměru jednotek J/C b) elektrické napětí mezi dvěma body o stejném potenciálu je nulové d) elektrické napětí je základní jednotkou soustavy SI Který z následujících směrů není přírodovědně zaměřen, tedy nevysvětluje lidskou psychiku primárně pomocí poznatků z biologie? sociobiologie humanistická psychologie eugenika neuropsychologie. Vývoj poznávacích procesů se projevuje dalším uvolněním z vázanosti na konkrétní realitu. Které z následujících tvrzení o lidském oku je pravdivé a) oko má spojnou optickou soustavu b) obraz se vytváří na sítnici c) obraz na sítnici je neskutečný d) informace o obrazu se přenášejí do mozku nervy Které z tvrzení popisujících rozdíl mezi škádlením a šikanou NENÍ pravdivé? škádlí se všichni žáci ve třídě, do šikany se zapojuje jen vybraná podskupina Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje rozdíl mezi škádlením a šikanou?

Které z následujících tvrzení o rozmnožování řas není pravdivé? pohyblivé výtrusy s bičíky se nazývají zoospory. při anizogamii se gamety odlišují především velikostí. gametangia jsou vždy jednobuněčná. sporofyt se nikdy nevyskytuje jako samostatná rostlina

Které z následujících tvrzení není o bitcoinu pravdivé

Bitcoin společně se všemi ostatními kryptoměnami založenými na blockchainu, jsou relativně anonymní. Kryptoměny, Bitcoin, právní regulace, daňová problematika.

Které z následujících tvrzení není o bitcoinu pravdivé

4 Které z následujících tvrzení o první části výchozího textu NENÍ pravdivé? A) První verš je osmislabičný. B) Druhý verš je sedmislabičný. C) Třetí verš je osmislabičný. D) Čtvrtý verš je sedmislabičný. max. 2 body 5 Na každé vynechané místo (*****) v českých ustálených slovních spojeních

A) Obě tato slova jsou v textu příslovce. B) Pouze slovo podle je v textu příslovce. C) Pouze slovo zepředu je v textu příslovce. D) Žádné z těchto slov není v textu příslovce. 497. Uvažujte dva různé ideální plyny (např. kyslík a dusík) o stejné teplotě.

B) Pouze slovo podle je v textu příslovce. C) Pouze slovo zepředu je v textu příslovce. D) Žádné z těchto slov není v textu příslovce. Ve které z následujících vět je pravopisná chyba?

Které z následujících tvrzení není o bitcoinu pravdivé

C) Rýmové echo se vyskytuje v páté sloce. D) Rýmové echo se vyskytuje v sedmé sloce. Zdůvodnění 4 Které z následujících tvrzení o první části výchozího textu NENÍ pravdivé? A) První verš je osmislabičný. B) Druhý verš je sedmislabičný. C) Třetí verš je osmislabičný.

Akreditace a certifikace a kategorie zkoušek - nabízíme E-learning zdarma souhrnná, kombinovaná zkouška. Které sloveso se nejvíce hodí na vynechané místo v textu? a) zanechal, b) odsoudil, c) přiměl, d) soudil. 39. Odkud je vybrán úryvek? a) řecká mytologie, b) pohádka, c) pověst, d) povídka.

C) při východu hvězd nebyla v jeho domě ani vindra. D) město v Mikulově patřilo mezi nejvýznamnější na Moravě /2 b. 2) Ve které z následujících vět je pravopisná chyba? Které z těchto tvrzení je pravdivé?

Monopol, který provádí cenovou diskrimina-ci prvního stupně (dokonalou cenovou diskrimi-naci), A nevytváří náklady mrtvé váhy. Které z těchto tvrzení je pravdivé? Zkusit znovu 1 Anna může na svém švédském mobilu využívat sazby „Roam Like at Home“ bez jakýchkoli omezení, i když zůstane v Itálii mnohem déle. 2 Jelikož Anna cestuje pravidelně, ale tráví více času doma než v zahraničí, bude platit pouze tolik, kolik by platila doma. 3 Sazba 4 Které z následujících tvrzení o třetí části výchozího textu NENÍ pravdivé? 1 bod A) První verš je osmislabičný. B) Druhý verš je šestislabičný.

převod australské měny na americký dolar
převést islandské koruny na usd
investigar v angličtině
430 00 usd v eur
online nákup debetní karty citibank
přijímat platby na webu

Které z následujících tvrzení o kodonech není pravdivé? a) Každý kodon se skládá ze tří bází, resp. nukleotidů. b) Téměř každý kodon kóduje dvě až čtyři aminokyseliny. c) Každý kodon kóduje nejvýše jednu aminokyselinu. d) STOP kodon kóduje terminační aminokyselinu, konkrétně methionin. 279. Kterýž

2 body 5 Na každé vynechané místo … Které z těchto tvrzení je pravdivé? Zkusit znovu 1 Anna může na svém švédském mobilu využívat sazby „Roam Like at Home“ bez jakýchkoli omezení, i když zůstane v Itálii mnohem déle.

Q. Které z následujících tvrzení je pravdivé? answer choices . Var probíhá pouze na povrchu kapaliny a při každé teplotě. Var Q. Které z následujících tvrzení NENÍ pravdivé? answer choices . Teplota varu vody za normálního tlaku je 100 o C.

A) Zájmeno ním vyznačené v první části textu zastupuje podstatné jméno Skruž. B) Zájmeno mu vyznačené v první části textu zastupuje podstatné jméno Skruž. - 3 - max. 2 body 4 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda odpovídá TEXTU 1 (A), nebo ne (N). A N 4.1 Text je převážně lyrický. 4.2 Text je typickou ukázkou divadelní hry.

5.2 Vypište z druhé části výchozího textu dvě příslovce, která jsou v textu synonymy. 1 bod 6 Které z následujících tvrzení o souvětí tučně vyznačeném ve výchozím textu není pravdivé?